Úněšovský statek a.s.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Sídlo společnosti :
(zobrazit na mapě)

Úněšov 76
330 38  Úněšov
IČ : 49790277
DIČ : CZ49790277

Úněšovský statek, a.s. je podnik zabývající se zemědělskou prvovýrobou, a to jak rostlinnou, tak i živočišnou. Vedení společnosti sídlí v obci Úněšov, na severním Plzeňsku.

V oblasti rostlinné výroby jsme zaměřeni zejména na pěstování pšenice, řepky a v posledních letech i máku.
V živočišné výrobě se zabýváme výrobou mléka, výkrmem skotu a chovem skotu masného plemene.

Hospodaříme na téměř 6.300 hektarech, z nichž asi 4.700 hektarů zaujímá orná půda.

Náš podnik je rozdělen na dvě výrobní střediska –  Úněšov a Dolní Jamné.
Další nedílnou součástí podniku je středisko údržby, oprav a autodopravy, které najdete v Úněšově.
V obci Líšťany je umístěna moderní posklizňová linka na sušení a čištění obilí, řepky i máku včetně  linky na výrobu krmných směsí pro vlastní spotřebu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky